FAQ

Częste pytania dotyczące kredytu dla marynarzy

Jakie dokumenty potrzebuje żona czy partnerka aby dopiąć, załatwić czy sfinalizować proces kredytowy?

Aby szczęśliwie dopłynąć do bankowego portu z pieniędzmi na wymarzoną inwestycję, należy przede wszystkim przygotować podstawowe dokumenty finansowe marynarza, takie jak: kopię książeczki żeglarskiej, kontrakty marynarskie z obecnego i poprzedniego roku, paymenty z ostatniego roku oraz wyciąg z rachunku walutowego, na które wpływa wynagrodzenie za ostatnie 12 miesięcy. Ewentualne dodatkowe dokumenty ustalane są indywidualnie.


A dokumenty żony, partnerki?

Jeżeli marynarz stara się o kredyt wspólnie ze swoją  małżonką bądź partnerką, wtedy „Marynarka” powinna dostarczyć swój dowód osobisty i wyciągi z konta. Jeśli  osiąga ona dochód, który ma być wliczony do zdolności kredytowej, wtedy potrzebne będą również jej dokumenty finansowe.


Czy można to załatwić bez pełnomocnictwa?  

Niestety nie, ponieważ pełnomocnictwo jest niezbędnym dokumentem do reprezentowania męża lub partnera, wymaganym nie tylko przez Bank, ale również przez Dewelopera, Notariusza, Sąd itp. Ze względu na wagę spraw związanych z kredytem mieszkaniowym, pełnomocnictwo takie powinno mieć formę aktu notarialnego, bo tylko wtedy możemy mieć pewność, że nie zostanie przez jakąkolwiek instytucję zakwestionowane. Chętnie udostępnimy wzór akceptowanego pełnomocnictwa Czytelniczkom Żony Marynarza, prosimy tylko o kontakt w tej sprawie.


Czy marynarz będąc na statku ma jakiś realny wpływ na sytuację gdyby coś poszło np. nie tak?

Tak może kontrolować sytuację poprzez emalia lub telefon, natomiast jest to bardzo ograniczona możliwość ze względu na odległość. Jednak z doświadczenia udostępniamy możliwość zdalnej konsultacji z nami, uczestniczenia w ten sposób w negocjacjach czy sugerowania zapisów umowy kredytowej. W wyjątkowych sytuacjach stosujemy możliwość akceptowania dokumentów podpisanych przez Marynarza w krajach, które ratyfikowały konwencję Haską, która pozwala na legalne stosowanie dokumentów sporządzonych w innym kraju. W takim przypadku Marynarz będący za granicą może np. w tamtejszym urzędzie podpisać nowe pełnomocnictwo dla małżonki w Polsce, jeżeli dotychczasowe zostało zakwestionowane. Wykaz krajów, które ratyfikowały tę konwencję możemy Czytelniczkom udostępnić.


Kto najczęściej podpisuje umowy kredytowe, kobiety, marynarze czy może jednak wspólnie? 

Wspominając ostatnie 10 lat współpracy z Marynarzami, najczęściej na podpisaniu umowy klienci pojawiają się wspólnie. Ale też nie rzadką sytuacją jest podpisywanie umowy przez samą Żonę / partnerkę. W odpowiedzi na taką sytuację otaczamy merytoryczną opieką Panie, które samodzielnie finalizują sprawy kredytowe. Jednak zanim dojdzie do podpisania umowy często jest tak, że proces przygotowawczy albo jego część, jest prowadzony przez panie.


Na co kobieta załatwiająca  formalności powinna zwracać szczególna uwagę?

Przede wszystkim od strony bankowej, powinna mieć komplet aktualnych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku kredytowego. Prawidłowo spisane pełnomocnictwo oraz nie bać się negocjować warunków cenowych z deweloperem, bankiem. rzeczoznawcą majątkowym, notariuszem itp. Szczególną uwagę należy także zwrócić na sytuację prawną wybranej nieruchomości, a w tym pomoże doświadczony doradca bankowy, który potrafi wychwycić zagrożenia i poinformuje o ryzykach związanych z transakcją.


Czy są jakieś obostrzenia albo dodatkowe wymagania spowodowane tym, że jeden z kredytobiorców pracuje na morzu? 

Właściwie jedynym wymogiem jest posiadanie pełnomocnika na lądzie z uwagi na charakter pracy, częste nieobecności w kraju i brak możliwości bezpośredniego kontaktu z bankiem. Warto również pamiętać, że w związku z tym iż Marynarz osiąga swoje dochody w walucie obcej, to zgodnie z obowiązującą rekomendacją KNFu, zaciągany kredyt mieszkaniowy będzie musiał być w tej samej walucie co waluta głównego dochodu rodziny.


Czy  jest coś czego żona, partnerka nie może załatwić w imieniu marynarza? 

Mimo, że posiada pełnomocnictwo Nie może telefonicznie aktywować jego karty kredytowej, ani jego dostępów do systemów informatycznych Banku.


Dlaczego to podpisywanie w imieniu swoim i marynarza musi tyle trwać?

To prawda, trwa to dwa razy dłużej, ponieważ pełnomocnik musi złożyć podpisy za siebie i za męża / partnera rozbudowaną formułą z pełnomocnictwa na każdej stronie wszystkich dokumentów. Trwa to długo, ale jest niezbędne, żeby umowa miała moc prawną i dzięki temu móc cieszyć się nabytą nieruchomością.


Jaki powinni być doradca kredytowy i czego absolutnie nie powinien proponować rodzinom marynarskim ? 

Powinien być w pełni zaangażowany w sprawę,  pewny działań które podejmuje,  z bogatym doświadczeniem w obsłudze marynarzy ze względu na specyficzny charakter ich pracy. Powinien przede wszystkim pomóc w wyborze najlepszej dostępnej opcji kredytowej informując o zaletach i wadach wszystkich rozwiązań. Jego obowiązkiem jest przekazać pełną listę dokumentów kredytowych oraz pomóc w ich kompletowaniu. Wskazane jest aby umiał przygotować kosztorys prac budowlanych/remontowych jeżeli zachodzi taka potrzeba, miał uprawnienia do przeprowadzenia inspekcji przy wypłatach transz kredytu. Standardem powinno być organizowanie i sprawdzanie wszystkich dokumentów technicznych dotyczących nabywanej nieruchomości tj badanie księgi wieczystej w Sądzie aby sprawdzić zagrożenia, sprawdzenie pozwolenia na budowę, projektów budowlanych, map ewidencyjnych, wypisów wyrysów z rejestru gruntów itp. Ważne aby merytorycznie wspierał rodziny marynarskie, wychodząc poza obszar swoich obowiązków czysto kredytowych pomagając też ocenić całą sytuację finansową klientów.


Co zrobić aby mimo załatwiania tak ważnej sprawy osobno na odległość był to miły i radosny moment dla obojga ?

Przede wszystkim rodziny marynarskie powinny mieć odczucie, że doradca kontroluje w pełni sytuację. Wspiera w najtrudniejszych momentach najbardziej stresowych klienta, poszukuje sprawdzonych rozwiązań. W sytuacjach trudnych jest dostępny pod telefonem w godzinach dłuższych niż otwarcia oddziału. Powinien być mobilny aby móc szybciej procesować sprawy,  do których ma kompetencje kreując w ten sposób realne poczucie bezpieczeństwa.


A jakie doświadczenie we współpracy z marynarzami mają Panowie?

Przede wszystkim zawodowo – od 10 lat obsługujemy na co dzień tę grupę zawodową, a prywatnie interesujemy się tematyką morską i w wolnym czasie dzięki zdobytym uprawnieniom żeglujemy po polskich wodach.

Masz więcej pytań?

lub