Polityka prywatności

Polityka prywatności Król i Partnerzy określa prawa do prywatności danych na platformie krolipartnerzy.pl oraz w bazach danych powiązanych z platformą, a których jedynym administratorem jest KRÓL I PARTNERZY Joanna Król, ul. Bolesława Krzywoustego 27/8, 70-316 Szczecin.  Polityka opisuje nasze podejście do zarządzania Twoimi danymi oraz informuje o przysługujących prawach. Ta polityka (wraz z naszymi warunkami używania plików cookie) dokumentuje dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, do czego wykorzystujemy te dane oraz w jaki sposób możesz kontrolować i uzyskiwać dostęp do swoich danych.

Nasza polityka jest zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych 2016/679 (RODO / GDPR) wprowadzoną w życie 25 maja 2018 r. przez Parlament Europejski i Radę UE  obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej oraz dotyczący jej mieszkańców. Polityka jest zgodna również  z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).

W celu odzwierciedlenia najlepszych praktyk opisanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych staramy się w pełni stosować się do wszystkich warunków w nich zawartych zarówno dla podmiotów będących już naszymi klientami  oraz dla osób  odwiedzających nasz serwis.

 

Zakres polityki prywatności

 • Administrator Danych osobowych
 • Dane jakie przetwarzamy, cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania.
 • Przetwarzanie danych
 • Dostęp do i kontrola danych
 • Ważne informacje dla Twojego bezpieczeństwie danych prywatnych
 • Historia zmian polityki.
 • Kontakt
 • Pliki Cookies

 

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”),  gromadzonych i przetwarzanych przez witrynę krolipartnerzy.pl jest KRÓL I PARTNERZY Joanna Król NIP 7651641703, REGON 380958579, ul. Bolesława Krzywoustego 27/8, 70-316 Szczecin.

 

Dane jakie przetwarzamy i podstawa prawna przetwarzania

Cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zgodzie z wyżej wskazanymi aktami prawnymi, w szczególności w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług w kontakcie bezpośrednim oraz drogą elektroniczną.
 • realizacji umowy która polega na przekazaniu danych do podmiotów współpracujących z Administratorem
 • umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem telefonu oraz środków komunikacji elektronicznej,

Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem oraz umów powierzenia danych, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, przy czym podmioty przetwarzające dane przetwarzają je  wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane jakie zbieramy jako Administrator danych należą do kategorii danych zwykłych. Dane będące przedmiotem przetwarzania, a których przetwarzanie jest niezbędne do osiągnięcia celów przygotowania i zawarcia umowy są agregowane podczas bezpośredniego spotkania z właścicielem danych, podczas rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem środków elektronicznej wymiany informacji  to:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • PESEL
 • data urodzenia
 • adres zameldowania i zamieszkania
 • nr telefonu
 • adres e-mail
 • adres IP (pliki cookie)
 • imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki
 • wykształcenie
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 • struktura gospodarstwa domowego
 • szczegóły posiadanych zobowiązań kredytowych i alimentacyjnych
 • dokumenty finansowe i techniczne do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny, gotówkowy lub inwestycyjny.

Przetwarzanie danych

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przetwarzania jest dla nas kluczowym zagadnieniem. Nasza infrastruktura teleinformatyczna jest monitorowana oraz jest przedmiotem ciągłego procesu doskonalenia na podstawie:

 • okresowego przeprowadzania oceny skutków ochrony danych
 • przeprowadzania audytów wewnętrznych w oparciu o wymogi RODO oraz w oparciu o dobre praktyki normy ISO/IEC 27001:2013
 • szkoleń dla personelu oraz podmiotów współpracujących

Zbieranie

Twoje dane kontaktowe zostają powierzone Administratorowi wyłącznie na Twój wniosek i jednocześnie jest to uznawane za zgodę na ich przetwarzanie. Kompletacja danych w celu realizacji umowy/usługi jest również przeprowadzana w celu przygotowania umowy, która zawiera stosowne zgody.

Przechowywanie i usuwanie

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Ciebie zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji zawartej umowy. W przypadku ustania celowości przetwarzania dane zostaną usunięte  w czasie do 3 miesięcy od momentu ustanie  celowości przetwarzania.

Analiza

Twoje dane są poddawane analizie przez Administratora danych oraz wyłącznie w niezbędnym zakresie do realizacji umowy przez Administratora bądź podmioty współpracujące z Administratorem. Twoje dane nie są przedmiotem automatycznego profilowania przez Administratora danych oraz przez podmioty z nim współpracujące.

Archiwizacja

Dane nie są archiwizowane i są przechowywane wyłącznie w głównych bazach danych. Więcej informacji znajdziesz również w sekcji  „Miejsce przechowywania i przetwarzania danych”

Dostęp do i kontrola danych

Dostęp do Twoich danych jest ściśle kontrolowany i tylko upoważnione przez Administratora osoby mają prawo dostępu do Twoich danych.  Zapewniamy również realizację Twoich praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych przez Administratora.  Masz prawo w każdej chwili:

 • wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
 • zażądać wglądu do zgromadzonych danych,
 • zażądać sprostowania i modyfikacji oraz usunięcia zgromadzonych danych,
 • zażądać ograniczenia przetwarzania zgromadzonych danych,
 • zażądać przekazania zgromadzonych danych w formie ułatwiającej przenoszenie danych. Dane osobowe mogą być również przesłanie innemu podmiotowi, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego podmiotu

W przypadku zgłoszenia któregoś z powyższych każdorazowo zostaniesz poinformowany czy realizacja Twoich praw  nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem oraz możliwość osiągnięcia celów przetwarzania a tym samym prawidłowej realizacji zawartej umowy.

 

Ważne informacje dla bezpieczeństwa danych osobowych

Prawa podmiotów

Twoje prawa zostały wymienione w  sekcji „Dostęp do i kontrola danych”. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Miejsce przechowywania i przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są przechowywane a tym samym przetwarzane w sposób bezpieczny przy wykorzystaniu następujących usług:

 • platforma hostingowa (poczta, serwer www) administrowana przez podmiot zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej oraz przechowujący dane na terenie Unii Europejskiej.
 • platforma usług w chmurze administrowanych przez korporację Google w oparciu o deklarację zgodności oferowanych usług z RODO i zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zalecanego przez usługodawcę. Więcej informacji o zgodności Google z RODO znajdziesz tu: „Deklaracja zgodności usług Google z RODO”

Administrator ma zawarte odpowiednie i adekwatne do celów i zakresu umowy powierzenia danych z wszystkimi podmiotami przetwarzającymi Twoje dane.

Przetwarzanie danych osobowych dzieci.

Nasze usługi skierowane są do podmiotów i osób fizycznych które ukończyły 18 lat. Dane osobowe dzieci nie są przetwarzane.

Przekazywanie danych osobom trzecim.

Dane zgromadzone przez witrynę wykorzystywane będą jedynie przez Administratora i będą przekazywane innym podmiotom jedynie na podstawie wyraźnego pisemnego upoważnienia bądź umowy o powierzenie przetwarzania danych podmiotom współpracującym z Administratorem przy wykonywaniu usługi Administratora.

Historia zmian polityki

Wszelkie zmiany, które wprowadzimy w naszej polityce prywatności w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie. Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 17.12.2018 r.

Kontakt

Jeśli masz sprawę dotyczącą realizacji praw ochrony Twojej prywatności, skargę lub pytanie do zespołu ds. ochrony danych, wyślij e-mail na adres iod@krolipartnerzy.pl. Odpowiemy na pytania lub wątpliwości w ciągu 30 dni.

Pliki Cookies

Witryna krolipartnerzy.pl używa cookies. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.

 Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując

 1. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.

Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).

Portal http://krolipartnerzy.pl wykorzystuje poniższe pliki Cookies:

    _utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,

    _utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty,

    _utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,

    _utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek,

    PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną.

Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Google Analytics

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

Google AdWords

Korzystamy z narzędzia Google AdWords w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.

Klauzula końcowa

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.