Ubezpieczenia

lub

Ubezpieczenie jest szczególnym produktem,  na który decyduje się zdecydowana większość naszych klientów. Jeżeli rozważają Państwo kwestię ubezpieczenia, to warto zadać sobie następujące pytanie:

Czy są osoby, których sytuacja finansowa jest bezpośrednio zależna ode mnie?

Jeśli tak, to jak trudną byłaby sytuacja tych osób, gdyby zabrakło moich dochodów w gospodarstwie domowym z powodu śmierci lub utraty zdrowia?

Częstą sytuacją, w której naszej klienci zadają sobie to pytanie jest moment starania się o kredyt hipoteczny. Zobowiązania finansowe wiążą się z dużą odpowiedzialnością za naszych bliskich.

Troszcząc się o bezpieczeństwo finansowe naszych klientów skupiamy się na dwóch głównych obszarach ubezpieczeniowych.

ŻYCIE

Ubezpieczenie zabezpiecza bliskich osoby ubezpieczonej na wypadek jej śmierci . W celu określenia rodzaju ubezpieczenia, wysokości sumy ubezpieczenia oraz czasu trwania umowy ubezpieczeniowej przeprowadzamy dla Państwa szczegółową analizę finansów osobistych.  Dzięki kompleksowemu spojrzeniu na sytuację finansową Państwa gospodarstwa domowego dopasujemy  plan ubezpieczeniowy do Państwa potrzeb.

ZDROWIE

Produkt ubezpiecza Państwa od następstw chorób i wypadków, które często uniemożliwiają wykonywanie pracy.  Leczenie i rehabilitacja poza państwową służbą zdrowia wiąże się z dużymi kosztami. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, stylu życia oraz stanu zdrowia stworzymy dla Państwa plan ochronny pozwalający uzyskać odszkodowanie rekompensujące koszty leczenia i ewentualną utratę dochodów w tym czasie.